صندلی VIP

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل SOHA

صندلی vip سها

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی و پشتی ثابت
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته چوبی
 • قاب پشتی چوبی
صندلی vip سها

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل A

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی و پشتی ثابت
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته چوبی
 • قاب پشتی چوبی

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل B

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی و پشتی ثابت
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته چوبی
 • قاب پشتی چوبی

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل T

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی و پشتی ثابت
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته چوبی
 • قاب پشتی چوبی