صندلی VIP

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل SA EJLAS

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی و پشتی ثابت
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته چوبی
 • قاب پشتی چوبی

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل اجلاس

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل A

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی و پشتی ثابت
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته چوبی
 • قاب پشتی چوبی

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل B

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی و پشتی ثابت
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته چوبی
 • قاب پشتی چوبی

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل TINA

صندلی آمفی تئاتر SA TINA

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی ثابت
 • پشتی متحرک
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته پلاستیکی
 • قاب پشتی پارچه ای
صندلی آمفی تئاتر SA TINA

صندلی آمفی تئاتر VIP مدل T

مشخصات:

 • تک پایه مرکزی با کاور فلزی
 • کفی و پشتی ثابت
 • فوم سرد
 • قابلیت تولید با روکش چرم و پارچه
 • رویه دسته چوبی
 • قاب پشتی چوبی

تمامی حقوق این سایت متعلق به گروه صنعتی اورنگ گستر سریر آسیا می باشد.