عوامل موثر بر قیمت صندلی سینمایی

/
یکی از مهمترین عوامل زیبایی سالن سینما یا آمفی تئاتر، صندلی‌های آن است…

صندلی آمفی تئاتر چه ویژگی دارد؟

/
از دوران امپراتوری روم آمفی تئاترها رونق گرفتند؛ به صورتی که مهمت…