صندلی آمفی تئاتر چه ویژگی دارد؟

از دوران امپراتوری روم آمفی تئاترها رونق گرفتند؛ به صورتی که مهمترین اتفاقات آن ایام در این اماکن اتفاق می‌افتاده است. با گذشت زمان، این مکان‌ها شکل و شمایل بهتری به خود گرفتند و امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنعت، شاهد تغییرات شگرفی در سالن‌ه…